Predsedstvo

  • Natisni

Predsedstvo Samouptavne Skupnosti Intalijanske Narodnosti Koper:

1. Fulvio Richter - Predsednik
2. Alberto Scheriani - Podpredsednik
3. Marco Apollonio - Član